NaNoWriMo I did it!

 

Denna månad var jag med och lyckades! Min bok är klar och ska nu börja att redigeras! Intresserade att vara med nästa år? Gå in på www.nanowrimo.org och få info! Reglerna är i princip att du på en månad ska skriva en bok på minst 50 000 ord.

2013-Winner-Twitter-Header